مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید


اطلاعیه ی استاد پریسا محمودی یکشنبه 1 آذر 1394
قابل توجه دانشجویان محترم رشته صنایع غذایی جمعه 29 آبان 1394
اعلام زمان امتحان میان ترم درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد سه شنبه 26 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد علی نصیری ( تغییر ساعت تدریس ) دوشنبه 25 آبان 1394
برنامه امتحانی میان ترم دروس تازه اعلام شده کارشناسی ارشد جغرافیا یکشنبه 24 آبان 1394
معرفی منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی ( کارشناسی ارشد جغرافیا ) یکشنبه 24 آبان 1394
اطلاعیه ی استا د فتاحی مرنگلو پنجشنبه 21 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد رجب زاده پنجشنبه 21 آبان 1394
اطلاعیه ی استاد سلیمان حسین زا ده چهارشنبه 20 آبان 1394
اطلاعیه ی استادباباپور دوشنبه 18 آبان 1394
برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر عاشری پنجشنبه 9 مهر 1394
اطلاعیه دکتر عاشری (زمان تحویل کارهای عملی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا 4) سه شنبه 31 شهریور 1394
محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری دانشجویان کار شناسی جغرافیا سه شنبه 31 شهریور 1394
اطلاعیه سه شنبه 26 خرداد 1394
لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه دوشنبه 16 دی 1392
دسترسی رایگان به مقالات: شنبه 8 تیر 1392
لیست آخرین پستها