مطلبی جهت نمایش یافت نشد از آرشیو مطالب استفاده کنید


قابل توجه دانشجویان محترم شنبه 2 خرداد 1394
اطلاعیه ی استاد سیدی شنبه 2 خرداد 1394
اطلاعیه استاد طاهری پنجشنبه 31 اردیبهشت 1394
اطلاعیه ی استاد اوسط حضرتی چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
اطلاعیه ی تاریخ امتحان میانترم استاد محمدعلی رحیمی چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394
اطلاعیه ی استاد محمودلو دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
اطلاعیه استاد رشید پاک نیا دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
اطلاعیه استاد کامران متقی دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
اطلاعیه ی استاد سارا علیزاده عربلوی بیشه دوشنبه 28 اردیبهشت 1394
اطلاعیه استاد نیما مبادر ثانی یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
اطلاعیه استاد محمدرضاطلیسچی یکشنبه 27 اردیبهشت 1394
اطلاعیه استاد مصطفی ملکی سه شنبه 22 اردیبهشت 1394
حراست دانشگا ه پیام نور مرکز ارومیه سه شنبه 6 خرداد 1393
لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه دوشنبه 16 دی 1392
دسترسی رایگان به مقالات: شنبه 8 تیر 1392
وضعیت منابع درسی93-92:(برنامه نه ترمه ، منابع درسی ، حذفیات کتابهای درسی ، تستی وتشریحی بون درس ) چهارشنبه 10 اسفند 1390
لیست آخرین پستها