لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زادهالاعیه ی استاد صالح نوری ( تاریخ تشکیل کلاس توجیهی کارتحقیقی 1)

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس توجیهی کارتحقیقی 1 - روز ذوشنبه تاریخ 27/7/94 در ساعت 14بر گزار خواهد شد شرکت در کلاس الزامی می باشد.

اطلاعیه ی فوری آقای دکتر عاشری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 به اطلاع دانشجویان رشته جغرافیا می رساند کلاس درس مبانی جغرافیای جمعیت روز پنجشنبه
  16/ 7/ 94  ساعت 8 صبح لغو و کلاس جبرانی روز شنبه تاریخ 18/7/94ساعت 8 در کلاس 103 بر گزار خواهد شد


اطلاعیه ( تاریخ تشکیل کلاس توجیهی درس پروژه استاد عاشری )

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 دانشجویان زیر که پروژه با استاد دکتر عاشری دارند توحه داشته باشند جلسه ی توجیهی روز دوشنبه تاریخ 2/7/94  ساعت  30/7 در کلاس 103  تشکیل خواهد شد
 
1- شهرام پژوهی    (رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی2- بهنام پور جعفر بالو ( 
رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی)  - 3-   وحید سلمانی قره آغاج (رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی) -
4-  سجاد ذات تمر  (
رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ) - 

اطلاعیه ی استاد طلیسچی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 دانشجویانی که کار تحقیقی 2 - با استاد طلیسچی دارند در صورت عدم شرکت در کلاس طبق تاریخ اعلامی از پذیرش موضوع تحقیق ممانعت بعمل خواهد آمد

برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر عاشری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها


 ایام هفته
 تاریخ امتحان
 ساعت امتحان
 نام درس
 محل امتحان
 ملاحظات
 یکشنبه94/9/1 8  صبح مدیریت راهبردی روستایی
 کلاس 103
 کارشناسی ارشد
 پنجشنبه 94/9/5 8  صبح
 مبانی حغرافیای شهری
 کلاس103
 کارشناسی
 پنجشنبه 94/9/12 8صبح کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی
 کلاس 103
  کارشناسی ارشد
 یکشنبه 94/9/22
 8صبح دیدگاهها ونظریات توسعه روستایی -مکاتب و بنیانهای نظری کلاس 103
 کارشناسی ارشد
 سه  شنبه
 94/9/24 8صبح مبانی جغرافیای جمعیت
 کلاس 103 کارشناسی
 شنبه 94/9/28 8صبح روش تحقیق در مطالعات روستایی کلاس 103  کارشناسی
 یکشنبه 94/9/29 8صبح مطالعات روستایی
 کلاس 103  کارشناسی ارشد
 دوشنبه 94/9/30 8صبح روش تحقیق در آب و هواشناسی
 
 کلاس 103
  کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان ارشد رشته ادبیات فارسی

 

نوشته شده توسط: حمداله زاده

جلسه توجیهی درس سمینار 1 و 2 و سمینار (تحقیق و تتبع نظری ) روز دوشنبه مورخه 13/07/94 ساعت 10/30 برگزار خواهد شد.حضور همه ی دانشجویانی که این درس را انتخاب کرده اند در جلسه مذکور الزامی است.

اطلاعیه دکتر عاشری (زمان تحویل کارهای عملی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا 4)

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که با دکتر عاشری درس دارای واحد عملی دارند می رساند زمان تحویل کارعملی حداکثر یک ترم بعد از نیمسالی

می باشد که آن درس را انتخاب نموده اند و در صورت عدم تحویل به موقع کار عملی مربوطه، نمره عملی ثبت نخواهد شد و دانشجو موظف است مجددادرس مذکور را   انتخاب نماید.زمان و محل تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری3

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع کلیه ی دانشجویان جغرافیا که با اینجانب کلاس دارند می رساند محل تشکیل تمامی کلاسها، کلاس شماره  103 ساختمان باکری بوده و 50 در صد اول کتاب میانترم و زمان امتحان میانترم نیز جلسه ی آخر هر درس در کلاس 103 بر گزار خواهد شد

- درخصوص منبع درسی مطالعات روستایی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا

 به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا می رساند منبع درسی مطالعات روستایی - ( کتاب مطالعات روستایی آقای دکتر جاجرمی - انتشارات چاه بهار )

می باشد پنجاه درصد اول کتاب به عنوان میانترم مشخص می گردد که در آخرین جلسه گرفته خواهد شد.

 محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری دانشجویان کار شناسی جغرافیا

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع کلیه ی دانشجویان جغرافیا که با اینجانب کلاس دارند می رساند محل تشکیل تمامی کلاسها، کلاس شماره  103 ساختمان باکری بوده و 50 در صد اول کتاب میانترم و زمان امتحان میانترم نیز جلسه ی آخر هر درس در کلاس 103 بر گزار خواهد شد

در خصوص منبع درسی روش تحقیق در مطالعات روستایی دانشجویان کارشناسی جغرافیا

2- به  اطلاع دانشجویان کارشناسی جغرافیا می رساند منبع درسی روش تحقیق در مطالعات روستایی کتاب مقدمه ا ی بر روش تحقیق درعلوم انسانی آقای دکتر حافظ نیا انتشارات سمت می باشدپنجاه در صد اول کتاب به عنوان میانترم مشخص می گردد که در آخرین جلسه گرفته خواهد شدمحل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری 1

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع کلیه ی دانشجویان جغرافیا که با اینجانب کلاس دارند می رساند محل تشکیل تمامی کلاسها، کلس شماره ی 103 ساختمان باکری بوده و 50 در صد اول کتاب میانترم و زمان امتحان میانترم نیز جلسه ی آخر هر درس در کلاس 103 بر گزار خواهد شد

 

-  درخصوص منبع درسی کارگاه مدیریت توسعه پایدار دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا می رساند منبع درسی کارگاه مدیریت توسعه ی پایدار ( کتاب رهنمودهایی برای برنامه ریزی مراکز روستایی ) تالیف مولفان مهندسان مشاور هلند -انتشارات روستاو توسعه شماره 10 جلد اول می باشد ، پنجاه درصد آن به عنوان میانترم مشخص می گردد که آخرین جلسه گرفته خواهدشد .

لازم به ذکر است این درس در پورتال نیز بدون منبع اعلام شده بود و غیر از درس کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی می باشد.

 اطلاعیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زاده

اساتید فرهیخته و دانشجویان گرامی :

جهت کسب اطلاعات به روز و دقیق به سایت دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه مراجعه فرمایید.جشنواره نماز

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

قابل توجه کارکنان , اساتید و دانشجویان گرامی   

برگزاری جشنواره نماز

دانشگاه های  پیام نور استان آذربایجان غربی

 

زمان : شنبه 17/12/92 ساعت 9:30 صبح

مکان: سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور ارومیهاطلاعیه استاد فرزانه رحمانی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

کلیه دانشجویانی که با استاد فرزانه رحمانی درس پروژه دارند در روز یکشنبه تاریخ 18/12/92 ساعت 30/16  بدون استثنا باید در کلاس توجیهی شرکت کنند درغیر اینصورت نمره پایان ترم پروژه صفر منظور خواهد شد

                                                                                                                               استاد فرزانه رحمانیاطلاعیه استاد ثروتمند

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

استاد ثروتمند در تاریخ های 7/12/92و8/12/92 و10/12/92 حضور نخواهند داشت.

اطلاعیه استاد طلیسچی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

جلسه توجیهی کار تحقیقی استاد طلیسچی 18/12/92 ساعت 30/2بعداز ظهر برگزار میشود

اطلاعیه تغییر تاریخ جلسه توجیهی کار تحقیقی 1و2- استاد صالح نوری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

قابل توجه دانشجویان محترم حقوق

جلسه توجیهی کارتحقیقی 1و 2- روز  شنبه10/12/92 ساعت 12-10 برگزار خواهد شد شرکت کلیه دانشجویان در جلسه ی توجیهی الزامی می باشد  .

                      

                                                                  باتشکر:استاد صالح نوری

الاعیه ی استاد صالح نوری ( تاریخ تشکیل کلاس توجیهی کارتحقیقی 1) پنجشنبه 16 مهر 1394
اطلاعیه ی فوری آقای دکتر عاشری سه شنبه 14 مهر 1394
اطلاعیه ( تاریخ تشکیل کلاس توجیهی درس پروژه استاد عاشری ) سه شنبه 14 مهر 1394
اطلاعیه ی استاد طلیسچی دوشنبه 13 مهر 1394
برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتر عاشری پنجشنبه 9 مهر 1394
قابل توجه دانشجویان ارشد رشته ادبیات فارسی شنبه 4 مهر 1394
اطلاعیه دکتر عاشری (زمان تحویل کارهای عملی دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا 4) سه شنبه 31 شهریور 1394
زمان و محل تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری3 سه شنبه 31 شهریور 1394
محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری دانشجویان کار شناسی جغرافیا سه شنبه 31 شهریور 1394
محل وزمان تشکیل کلاسهای دکتر امامعلی عاشری 1 سه شنبه 31 شهریور 1394
اطلاعیه سه شنبه 26 خرداد 1394
لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه دوشنبه 16 دی 1392
دسترسی رایگان به مقالات: شنبه 8 تیر 1392
وضعیت منابع درسی93-92:(برنامه نه ترمه ، منابع درسی ، حذفیات کتابهای درسی ، تستی وتشریحی بون درس ) چهارشنبه 10 اسفند 1390
اطلاعیه درموردکتب کمیاب دانشگاه پیام نور : دوشنبه 10 آبان 1389
لیست آخرین پستها