لینک جدید سیستم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور ارومیه

 

نوشته شده توسط: حمداله زاده

(برنامه 8 ترمه ، منابع درسی ، حذفیات کتابهای درسی ، تستی وتشریحی بون درس )

سوالات پر تکرار:

سوال: آیا حضور در کلاس الزامی است یا خیر؟ حضور در کلاسهای تئوری الزامی نیست ولی حضور در کلاسهای عملی و آزمایشگاه الزامی و اجباری است.

سوال: در صورت تداخل کلاسی چکار بکنیم؟ با اساتید دو تا درس صحبت بکنید. تا زمان کلاس را تغییر دهند

سوال : برخی دروس چندگروهی هستند در کدام کلاس حضور یابیم؟ برگه انتخاب واحد جدید گرفته و در کلاس استاد ثبت شده در برگه انتخاب واحد شرکت نمایید.

سوال:آیا امکان دارد استاد مان را عوض کنیم؟ در صورتی که فرصت حذف واضافه باشد می توانید دوباره انتخاب واحد کرده و استادتان را تغییر دهید ولی با توجه به اتمام زمان حذف و اضافه امکان تغییر استاد و گروه ممکن نیست.

سوال: اگر در امتحان میانترم شرکت نکنیم  6 نمره میانترم حذف می شود؟نه خیر بلکه نمره پایان ترم از نمره 20 محاسبه می شود.

سوال: امتحانات کلاسهای الکترونیکی کجا برگزار می گردد؟ امتحانات کلاسهای الکترونیکی مثل بقیه کلاسها در دانشگاه برگزار می گرددتغییرساعت و تاریخ میانترم درس شناخت صنعت گردشگری استاد رنجدوست

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان میانترم در روز شنبه تاریخ 94/9/14 ساعت 12 برگزار خواهدشد

اطلاعیه ی استاد لطف اله زاده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان عملی درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت روز یکشنبه تاریخ 94/9/15 ساعت 14 برگزار خواهد شد .

اطلاعیه ی استاد بلالی اسکوئی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان پایان ترم روشهای اجرای ساختمان روز دوشنبه 16 - آذر ساعت 10 صبح در کارگاه ساختمان برگزارخواهدشد

اطلاعیه ی فوری دکتر عاشری { عدم لغو امتحان میانترم روز پنجشنبه تاریخ 94/9/12

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان میانترم روز پنجشنبه تاریخ 94/9/12  در ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد و امتحان میانترم لغو نخواهدشد

اطلاعیه ی استاد رضا قادری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس جبرانی درس اصول روشهای برنامه ریزی روستایی روز دوشنبه تاریخ 94/9/16  ساعت 16 برگزار خواهد شد شرکت در کلاس الزامی است .

تاریخ امتحان میانترم روانشناسی اعتیاد استاد سارا علیزاده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 امتحان میاترم درس روانشناسی اعتیاد هر دو گروه در جلسه ی آخر برگزار خواهد شد

اطلاعیه ی استا د سمیه ی جلایر

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس جبرانی ومیانترم روز یکشنبه تاریخ 94/9/15 ساعت 8 صبح برگزار خواهدشد

اطلاعیه ی استاد زیبا کریمی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

  امتحان میانترم شیمی تجزیه ی 2 روز شنبه تاریخ 94.9.14 ساعت 12 برگزار خواهد شد.

اطلاعیه ی ساراعلیزاده

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس جبرانی روانشناسی اعتیاد به تفکیک گروه در تاریخهای دوشنبه 94/9/23 و سه شنبه 94/9/24  تشکیل خواهد شد

اطلاعیه ی استادصالح نوری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 دانشجویان جهت هماهنگی برنامه تدریس با اینجانب با شماره 09143884228   تماس بگیرند

قابل توجه دانشجویان واساتید ( تعطیلی کلیه ی کلاسها) به غیر از امتحان میانترم دکتر عاشری

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

کلیه  کلاسهای ساختمان باکری و امام حسین روز پنجشنبه تاریخ 94/9/12 و روز جمعه 94/9/13  به علت برگزاری آزمون استخدامی بانک ملت تعطیل می باشد . کلاسهای روز پنجشنبه به روز شنبه تاریخ 94/9/28   و کلاس های روز جمعه به  روز جمعه تاریخ 94/9/27  انتقال می یابد. لازم به ذکر است امتحان میانترم دکتر عاشری روز پنجشنبه تاریخ 94/9/12 در ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات برگزار خواهد شد. 

قابل توجه دانشجویان محترم رشته صنایع غذایی

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 دانشجویانی که واحد درس تکنولوژی پس از برداشت را انتخاب واحد کرده اند جهت تهیه ی جزوه به انتشارات دانشگاه مراجعه کنند
                                                                                 استاد محمودزاده اگریقاش


اعلام زمان امتحان میان ترم درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی را انتخاب نموده اند می رساند امتحان میان ترم آن روز دوشنبه مورخ 30 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103 برگزار خواهد شد

برنامه امتحانی میان ترم دروس تازه اعلام شده کارشناسی ارشد جغرافیا

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

1- مدیریت روستایی روز پنج شنبه 2 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103

2 - برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران شنبه 28 آذر ماه ساعت 8 صبح کلاس 103

3 - جایگاه مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی -یکشنبه29آذرماه -ساعت 8 صبح کلاس103

لازم به توضیح است میان ترم درس مدیریت روستایی از کل کتاب اداره امور حکومتهای محلی تالیف

آقای مقیمی انتشارات سمت و میان ترم برنامه ریزی روستایی با تاکید بر ایران از کل کتاب مقدمه ای بر

برنامه ریزی توسعه روستایی تالیف آقای دکتر جمعه پور انتشارت سمت و میان ترم درس مطالعات

محیطی در برنامه ریزی روستایی از 50 درصد اول کتاب درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در

برنامه ریزی روستایی تالیف آقای دکتر محمدرضا اصغری مقدم انتشارات سرا گرفته خواهد شدمعرفی منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی ( کارشناسی ارشد جغرافیا )

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی کتاب درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در

برنامه ریزی روستایی تالیف آقای دکتر محمدرضا اصغری مقدم انتشارات سرا می باشداطلاعیه ی استا د فتاحی مرنگلو

 

نوشته شده توسط: مسئول برگزاری کلاسها

 کلاس روش تحقیق عملی به صورت کارگاهی روز جمعه تاریخ 94/8/29و 94/9/6  از ساعت 8 صبح الی 12 عصر برگزار خواهدشد . حضور دانشجویان اجباری بوده و غیبت به منزله خواهد بود ( 09149505311)

  • تعداد کل صفحات:2 
  • 1  
  • 2  


تغییرساعت و تاریخ میانترم درس شناخت صنعت گردشگری استاد رنجدوست سه شنبه 10 آذر 1394
اطلاعیه ی استاد لطف اله زاده سه شنبه 10 آذر 1394
اطلاعیه ی استاد بلالی اسکوئی سه شنبه 10 آذر 1394
اطلاعیه ی فوری دکتر عاشری { عدم لغو امتحان میانترم روز پنجشنبه تاریخ 94/9/12 سه شنبه 10 آذر 1394
اطلاعیه ی استاد رضا قادری دوشنبه 9 آذر 1394
تاریخ امتحان میانترم روانشناسی اعتیاد استاد سارا علیزاده یکشنبه 8 آذر 1394
اطلاعیه ی استا د سمیه ی جلایر یکشنبه 8 آذر 1394
اطلاعیه ی استاد زیبا کریمی یکشنبه 8 آذر 1394
اطلاعیه ی ساراعلیزاده یکشنبه 8 آذر 1394
اطلاعیه ی استادصالح نوری شنبه 7 آذر 1394
قابل توجه دانشجویان واساتید ( تعطیلی کلیه ی کلاسها) به غیر از امتحان میانترم دکتر عاشری پنجشنبه 5 آذر 1394
قابل توجه دانشجویان محترم رشته صنایع غذایی جمعه 29 آبان 1394
اعلام زمان امتحان میان ترم درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد سه شنبه 26 آبان 1394
برنامه امتحانی میان ترم دروس تازه اعلام شده کارشناسی ارشد جغرافیا یکشنبه 24 آبان 1394
معرفی منبع درس مطالعات محیطی در برنامه ریزی روستایی ( کارشناسی ارشد جغرافیا ) یکشنبه 24 آبان 1394
اطلاعیه ی استا د فتاحی مرنگلو پنجشنبه 21 آبان 1394
لیست آخرین پستها