مرکزاطلاع رسانی اخبار دانشگاه پیام نورمرکزارومیه

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 28 اسفند 1393 :: نویسنده : حمداله زاده

اعلام زمان برگزاری کلاس جبرانی درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا می رساند با توجه به عدم حضور دانشجویان در روز پنج شنبه مورخ 28 اسفند ، کلاس جبرانی درس روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی در روز سه شنبه 18 فروردین ساعت 8 تا 10 در کلاس 103 تشکیل خواهد شد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 27 اسفند 1393 :: نویسنده : مسئول برگزاری کلاسها
با توجه به عدم حضور دانشجویان در کلاسهای درس بنا به دستور ریاست  دانشگاه ؛کلاسهای روز چهارشنبه و پنجشنبه تاریخ 27/12/93 و 28/12/93 تشکیل نخواهد شدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کلاس درس کارتحقیقی 2 روز شنبه 93/12/23 ساعت 2 الی 4 برگزار میشود
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
کلاس های استاد محمود آهنگری فردا  چهارشنبه 93/12/20 به صورت تئوری برگزار خواهد شد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1، برای هر دو گروه، روز جمعه 93/12/22 ، ساعت 16-14 در محل آزمایشگاه ماشین برگزار میشود.
حضور همه دانشجویان که واحد فوق را اخذ نموده اند الزامی است.
استاد سیف الدین علی محمد
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 بدینوسیله به اطلاع دانشجو آقای تمجیدی که درس روش تحقیق با کد درسی 121601534  را انتخاب کرده می رساند امتحان میانترم درس مذکور روز چهارشنبه تاریخ 93/2/27  ساعت 8 در کلاس 103  برگزار خواهد  شد و تاریخ قبلی93/2/22 ملغی اعلام میگردد .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جهت استفاده از نظرات و پیشنهادات شما عزیزان در مورد ارزیابی منابع درسی_تولید و تدوین محتوای آموزشی دروس,خواهشمند است تا تاریخ 93/12/25 هرگونه پیشنهاد یا نقدی در موارد زیر را کتبا به مدیر گروه مربوطه اعلام فرمایید.

1_عدم برخورداری از کیفیت لازم برای ارتقای علمی و پژوهشی دانشجویان با توجه به پیشرفت علوم

2_وجود اشکالات محتوایی در برخی از منابع درسی_چاپی دانشگاه به ویژه عدم خودآموز بودن آنها

3_عدم تطبیق با سرفصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی

4_وجود اغلاط املایی و کیفیت پایین چاپ و اشکال و جداول

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 ساعت  تاریخ روز مقطع  نام درس ردیف

 8

  22اردیبهشتسه شنبه کارشناسی روش تحقیق 7
 8  27 اردیبهشت  یک شنبه کارشناسی ارشد روش تحقیق در اب و هوا شناسی 8
 8  28 اردیبهشت دوشنبه کارشناسی ارشد مکاتب و بنیانهای نظری توسعه و برنامه ریزی روستایی 9
 8  31 اردیبهشت  پنج شنبه  کارشناسی و کارشناسی ارشد مطالعات روستایی کارشناسی ارشد و درس مبانی جغرافیای روستایی کارشناسی هر دو گروه یک و دو  10
 8  26 فروردین چهارشنبه کارشناسی درآمدی بر توسعه پایدار 11
 8  2 اردیبهشت  چهارشنبه  کارشناسی  روش تحقیق در مطالعات روستایی 12
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

برنامه امتحانی میانترم دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیا نیمسال دوم 93_94

 ساعت تاریخ روز مقطع نام درس  ردیف
 8 10 اسفند یکشنبه کارشناسی روش تحقیق نظری 1
 8 26 فروردین  چهارشنبه کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی روستایی 2
 8  14 اسفند پنج شنبه کارشناسی مبانی جغرافیای جمعیت  3
 8  2 اردیبهشت چهارشنبه کارشناسی ارشد کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 4
 8  27 اردیبهشت یکشنبه کارشناسی ارشد روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی 5
 8  19 اردیبهشت  شنبه  کارشناسی مبانی جغرافیای شهری 6
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

1- اعلام تغییر زمان امتحان میانترم درس برنامه ریزی کشاورزی ایران - کارشنایی ارشد جغرافیا

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیاکه درس برنامه ریزی کشاورزی ایران را انتخاب نموده اند میرساند که امتحان میانترم درس مذکور روز  چهارشنبه مورخ بیست و ششم فروردین ماه ساعت 8 صبح کلاس 103 برگزار خواهد شد بدیهی است تاریخ اعلام شده قبلی(27 اسفند ماه)ملغی اعلام میگردد.

 


 

 


 

2- اعلام تغییر زمان امتحان
میانترم  دروس روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی- روش های تحقیق
در


 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشدجغرافیا که دروس روش تحقیق در جغرافیا و برنامه ریزی روستایی _روش های تحقیق در برنامه ریزی روستایی را انتخاب نموده اند میرساند
که امتحان میانترم دروس مذکور روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه  ساعت 8 صبح 
کلاس 103  برگزار خواهد شد بدیهی است تاریخ اعلام شده قبلی (19 و 20 فروردین ماه)ملغی
اعلام میگردد.


 

 


 

3-اعلام تغییر زمان امتحان میانترم  درس مطالعات روستایی_کارشناسی ارشد جغرافیا


 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که درس مطالعات روستایی(کارشناسی ارشد جغرافیا)را انتخاب نموده اند میرساند که امتحان میانترم درس مذکور روز پنج شنبه مورخ سی و یک اردیبهشت ماه  ساعت 8 صبح  کلاس 103  برگزار خواهد شد بدیهی است تاریخ اعلام شده قبلی (29 اردیبهشت ماه)ملغی اعلام میگردد.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
میانترم برنامه ریزی کشاورزی ایران از تاریخ 27/12/93 به 26/1/94 ساعت 8 صبح انتقال می یابدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 اسفند 1393 :: نویسنده : مسئول برگزاری کلاسها
کلاس درس اصول وروشهای آمایش سرزمین روز سه شنبه تاریخ 93/12/19 برگزار نخواهد شد .جبرانی روز پنجشنبه تاریخ 93/12/23 ساعت 14-12 برگزار خواهد شد.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 12 اسفند 1393 :: نویسنده : مسئول برگزاری کلاسها
کلاس توجیهی در س کار تحقیقی و روش تحقیق عملی روز سه شنبه تاریخ 19/12/93  ساعت 30/11  بر گزار خواهد شد شرکت کلیه ی دانشجویان در کلاس الزامی است .نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اعلام تغییر زمان امتحان میان ترم درس مدیریت راهبردی توسعه روستایی کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که درس مدیریت راهبردی توسعه روستایی را انتخاب نموده اند می رساندکه امتحان میانترم درس مذکور روز چهارشنبه مورخ 26 فروردین ماه ساعت 8 صبح کلاس103 برگزار خواهد شد بدیهی است تاریخ اعلام شده قبلی ملغی اعلام می گردد.

اعلام تغییر زمان امتحان میان ترم درس کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد جغرافیا که درس کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی را انتخاب نموده اند می رساندکه امتحان میانترم درس مذکور روز چهارشنبه مورخ 2 اردیبهشت ماه ساعت 8 صبح کلاس103 برگزار خواهد شد بدیهی است تاریخ اعلام شده قبلی ملغی اعلام می گردد.

 اعلام تغییر زمان امتحان میامنترم درس برنامه ریزی کشاورزی

3-  میانترم برنامه ریزی کشاورزی ایران از تاریخ 27/12/93  به تاریخ 26/1/94  ساعت 8 صبح منتقل گردید.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
استاد باقرزاده 93/12/11 و93/12/12 حضور ندارند

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 امتحان میانترم درس در آمدی برنقش هنر در مدارس روزپنجشنبه تاریخ 93/12/14 ساعت 10 صبح بر گزار خواهد شدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
درباره وبلاگ

هدف این وبلاگ اطلاع رسانی به دانشجویان واساتید دانشگاه پیام نور می باشد
مدیر وبلاگ : حمداله زاده
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :